Plan zajęć i konsultacji w semestrze letnim:
W związku z moim uczestnictwem w szkoleniach konsultacje w dniach 19 i 21 marca nie odbędą się.

 PLAN ZAJĘĆ PIOTR SŁOMA SEMESTR  LETNI ROK AKADEMICKI  2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

PIĄTEK

8:15 –   9:00

 

 

Laboratorium
IP
8:45
Lab. CMF A3/7A
do 9 maja

 

9:15 – 10:00

 

 

Rada Wydz. Mech.

10:15 – 11:00

Energ. wykład 1M01

  wybrane terminy

 

11:15 – 12:00

Konsultacje
Lab. CMF A3/7A

 

Konsultacje
Lab. CMF A3/7A

Laboratorium

T1E
Lab. CMF A3/7A
do 18 maja

12:15 – 13:00

 zebrania
co tydzień

 

Laboratorium

Fizyka Kwantowa
Lab. CMF A3/7A

do 16 maja

13:15 – 14:00

 

14:15 – 15:00

Rada Centrum

Laboratorium

E1E
Lab. CMF A3/7A
do 18 maja

15:15 – 16:00

wybrane terminy

 

16:15 – 17:00

 

 

 

17:15 – 18:00

 

Laboratorium

E2E
Lab. CMF A3/7A
do 15 maja

 

 

18:15 – 19:00

 

 

 

19:15 – 20:00

 

 

 

 Laboratorium CMF PŁ, budynek A3 sala 7A

inne terminy konsultacji proszę uzgadniać mailowo

Osoby mające ocenę do przepisania - proszę zgłaszać się obowiązkowo na pierwsze zajęcia celem omówienia warunków przepisania oceny.

Podział roku akademickiego:  -> klik

Plany zajęć  W.Mechaniczny -> klik

Moje przedmioty:

semestr zimowy

semestr letni

Materiały (opracowania i animacje) dla maturzystów oraz przyszłych i aktualnych studentów PŁ -> e-fizyka

Materiały do Laboratorium z Fizyki -> Laboratorium fizyki CMF PŁ

powyższe strony nie wymagają logowania

 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest komplet obecności oraz sprawozdań oraz dodatkowo odpowiedź z teorii do wybranego ćwiczenia (ćwiczenie można wybrać dowolne). Minimalny zakres teorii do opanowania (na ocenę z odpowiedzi 4,0) jest podany w instrukcji. Jeśli ktoś chce odpowiadać na ocenę wyższą (4,5, 5,0) - musi uzgodnić  zakres materiału z prowadzącym.
Ocena końcowa będzie średnią ważoną z oceny za sprawozdania (0,6), oceny z odpowiedzi (0,3) i aktywności na zajęciach (0,1).

Powyższe dotyczy osób z którymi mam zajęcia laboratoryjne na wydziale Mechanicznym.

User details

  • Country
    Poland
  • City/town
    Łódź
  • Department
    CMF

Miscellaneous