Picture of dr inż. Piotr Słoma

Piotr Słoma

dr inż.

Consultations

 • One-off consultations

  Day Month Year Start End Semester Description
  14 June 2019 11:15 12:45 2018/19 L
  24 June 2019 14:15 15:15 2018/19 L ostatnie zajęcia odróbkowe na laboratorium dla Wydziału ZiIP UWAGA! Koniec o 15:15!!!
  26 June 2019 12:15 13:30 2018/19 L ostatnie konsultacje w semestrze letnim na laboratorium - ostatnia możliwość odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych
  28 June 2019 10:15 11:00 2018/19 L sala 4M02
  3 July 2019 09:45 11:00 2018/19 L Akwarium V-te piętro
  4 July 2019 10:15 11:00 2018/19 L sala 4M02
  7 July 2019 12:15 14:15 2018/19 L Akwarium 5-te piętro
 • More about me

 • Plan zajęć w semestrze zimwym 2019/2020

  ...

  Laboratorium znajduje się  w Kampusie A (część północna), budynek A3 (zobacz plan) w sali 7A.

   

  Inne terminy terminy konsultacji proszę uzgadniać mailowo

  Osoby mające ocenę do przepisania - proszę zgłaszać się obowiązkowo na pierwsze zajęcia celem zapisania się na zajęcia i omówienia warunków przepisania oceny.

  Podział roku akademickiego:  -> klik

  Plany zajęć  W.Mechaniczny -> klik

  informacje o zmianach podawane będą na profilu FB - Wydział Mechaniczny Dziekanat

  Moje przedmioty:

  semestr zimowy

  Energetyka WYKŁAD i ĆWICZENIA Fizyka 1 2018/19

  Transport WYKŁAD i LABORATORIUM Fizyka sem.1 2018/19 w ramach przedmiotu Fizyka i Chemia

  IBP (N) WYKŁAD Fizyka 1 2018/19

  semestr letni

  Energetyka WYKŁAD I LABORATORIUM Fizyka 2 2018/2019

  IBP (N) LABORATORIUM Fizyka 2 2018/19

   

  Materiały (opracowania i animacje) dla maturzystów oraz przyszłych i aktualnych studentów PŁ -> e-fizyka

  Materiały do Laboratorium z Fizyki -> Laboratorium fizyki CMF PŁ

  powyższe strony nie wymagają logowania

   

  Warunkiem zaliczenia laboratorium jest komplet obecności oraz sprawozdań oraz dodatkowo odpowiedź z teorii do wybranego ćwiczenia (ćwiczenie można wybrać dowolne). Minimalny zakres teorii do opanowania (na ocenę z odpowiedzi 4,0) jest podany w instrukcji. Jeśli ktoś chce odpowiadać na ocenę wyższą (4,5, 5,0) - musi uzgodnić  zakres materiału z prowadzącym.
  Ocena końcowa będzie średnią ważoną z oceny za sprawozdania (0,6), oceny z odpowiedzi (0,3) i aktywności na zajęciach (0,1).

  Powyższe dotyczy osób z którymi mam zajęcia laboratoryjne na wydziale Mechanicznym.