Konsultacje w sesji letniej:

czwartek 22 czerwca 12:15-13 p.154 Akwarium Kampus C, bud.C3 5-te piętro

wtorek 27 czerwca 13:15-14 sala 1M01

czwartek 29 czerwca 11:15-12:30 p.154 Akwarium Kampus C, bud.C3 5-te piętro

wtorek 4 lipca 13:15-14 sala 1M01

czwartek 7 września 10:15-12 sala 605 (6-te piętro) i p.154 (5-te piętro) Akwarium Kampus C, bud.C3

poniedziałek 11 września 10:15-12 sala 605 (6-te piętro) i p.154 (5-te piętro Akwarium Kampus C, bud.C3

środa 13 września 12:30-13:30 p.154 (5-te piętro Akwarium Kampus C, bud.C3

inne terminy proszę uzgadniać mailowo

Osoby mające ocenę do przepisania - proszę zgłaszać się obowiązkowo na pierwsze zajęcia celem omówienia warunków przepisania oceny.

Podział roku akademickiego:  -> klik

Plany zajęć  W.Mechaniczny -> klik

Moje przedmioty:

semestr zimowy

semestr letni

Materiały (opracowania i animacje) dla maturzystów oraz przyszłych i aktualnych studentów PŁ -> e-fizyka

Materiały do Laboratorium z Fizyki -> Laboratorium fizyki CMF PŁ

powyższe strony nie wymagają logowania

 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest komplet obecności oraz sprawozdań oraz dodatkowo odpowiedź z teorii do wybranego ćwiczenia (ćwiczenie można wybrać dowolne). Minimalny zakres teorii do opanowania (na ocenę z odpowiedzi 4,0) jest podany w instrukcji. Jeśli ktoś chce odpowiadać na ocenę wyższą (4,5, 5,0) - musi uzgodnić  zakres materiału z prowadzącym.
Ocena końcowa będzie średnią ważoną z oceny za sprawozdania (0,6), oceny z odpowiedzi (0,3) i aktywności na zajęciach (0,1).

Powyższe dotyczy osób z którymi mam zajęcia laboratoryjne na wydziale Mechanicznym.

Szczegóły użytkownika

  • Kraj
    Polska
  • Miasto
    Łódź
  • Wydział
    CMF

Inne