Plan konsultacji w sesji zimowej:

wtorek       23.01.2018 11:45-13:15   Akwarium p.504 (budynek C3)

środa         31.01.2018 10:15-11:45  Akwarium p.504 (budynek C3)

czwartek      1.02.2018 12:30-14       Akwarium p.504 (budynek C3)

czwartek    15.02.2018 12:30-14       Akwarium p.504 (budynek C3)

piątek         16.02.2018 12:30-14       Akwarium p.504 (budynek C3)

niedziela     18.02.2018 15:15-16       Akwarium p.504 (budynek C3)

 

 
inne terminy konsultacji proszę uzgadniać mailowo

Osoby mające ocenę do przepisania - proszę zgłaszać się obowiązkowo na pierwsze zajęcia celem omówienia warunków przepisania oceny.

Podział roku akademickiego:  -> klik

Plany zajęć  W.Mechaniczny -> klik

Moje przedmioty:

semestr zimowy

Materiały (opracowania i animacje) dla maturzystów oraz przyszłych i aktualnych studentów PŁ -> e-fizyka

Materiały do Laboratorium z Fizyki -> Laboratorium fizyki CMF PŁ

powyższe strony nie wymagają logowania

 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest komplet obecności oraz sprawozdań oraz dodatkowo odpowiedź z teorii do wybranego ćwiczenia (ćwiczenie można wybrać dowolne). Minimalny zakres teorii do opanowania (na ocenę z odpowiedzi 4,0) jest podany w instrukcji. Jeśli ktoś chce odpowiadać na ocenę wyższą (4,5, 5,0) - musi uzgodnić  zakres materiału z prowadzącym.
Ocena końcowa będzie średnią ważoną z oceny za sprawozdania (0,6), oceny z odpowiedzi (0,3) i aktywności na zajęciach (0,1).

Powyższe dotyczy osób z którymi mam zajęcia laboratoryjne na wydziale Mechanicznym.

Szczegóły użytkownika

  • Kraj
    Polska
  • Miasto
    Łódź
  • Wydział
    CMF

Inne