Plan zajęć w sesji zimowej:

inne terminy konsultacji proszę uzgadniać mailowo

Osoby mające ocenę do przepisania - proszę zgłaszać się obowiązkowo na pierwsze zajęcia celem omówienia warunków przepisania oceny.

Podział roku akademickiego:  -> klik

Plany zajęć  W.Mechaniczny -> klik

Moje przedmioty:

semestr zimowy

Materiały (opracowania i animacje) dla maturzystów oraz przyszłych i aktualnych studentów PŁ -> e-fizyka

Materiały do Laboratorium z Fizyki -> Laboratorium fizyki CMF PŁ

powyższe strony nie wymagają logowania

 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest komplet obecności oraz sprawozdań oraz dodatkowo odpowiedź z teorii do wybranego ćwiczenia (ćwiczenie można wybrać dowolne). Minimalny zakres teorii do opanowania (na ocenę z odpowiedzi 4,0) jest podany w instrukcji. Jeśli ktoś chce odpowiadać na ocenę wyższą (4,5, 5,0) - musi uzgodnić  zakres materiału z prowadzącym.
Ocena końcowa będzie średnią ważoną z oceny za sprawozdania (0,6), oceny z odpowiedzi (0,3) i aktywności na zajęciach (0,1).

Powyższe dotyczy osób z którymi mam zajęcia laboratoryjne na wydziale Mechanicznym.

Szczegóły użytkownika

  • Kraj
    Polska
  • Miasto
    Łódź
  • Wydział
    CMF

Inne