Godziny konsultacji w sesji

7.02.2018 środa 15-16

9.02.2018 piątek 15 16

W kolejnych tygodniach

Wtorki 17 - 17.45

czwartki 17.15 - 18

pok.504 CMF

Szczegóły użytkownika

Inne