W najbliższym tygodniu sesji dyżuruję w następujących terminach:

- środa 31.01.2018 r. g.11:15-12:00 – dyżur dla studentów, pokój 515 w Akwarium

- piątek 02.02.2018 r. g.9:15-10:00, laboratorium 527 w Akwarium.

 

Dodatkowy termin zaliczenia laboratorium z Matematyki 3 dla grup IP1 oraz I1 ustalam na 02.02.2018 r. g.9:00-10:00, laboratorium 527 w Akwarium.