• Wydział Mechaniczny
 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Centrum Kształcenia Międzynarodowego
 • Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Kolegium Gospodarki Przestrzennej
 • Kolegium Towaroznawstwa