Trwają prace konserwacyjne


Site under maintenance

Trwają prace związane ze scaleniem kont systemów informatycznych PŁ, w szczególności: WIKAMP, VIRTUL i poczty elektronicznej. Scalane są konta tych studentów, którzy studiując na różnych wydziałach, dotąd posługiwali się więcej niż jednym kontem. Poprawne wykonanie tej operacji wymaga czasowego zamknięcia dostępu do wszystkich kont - także tych, które nie są scalane.